Our Story
Ein Stori Ni

Nai is the brain child of Gethin Jones, and one of his oldest friends, Sion Tudur—both have nephews (’Nai’ means nephew in Welsh) who are autistic.

All costs are covered by Gethin, so every penny raised goes exactly where it needs to go.

Their nephews are the inspiration, but their sisters are the experts who deal with the challenges of autism on a daily basis. At home, the school systems, out of school clubs—focussing on ensuring every autistic child is able to maximise their potential.

That is the driving force behind Nai.

Syniad Gethin Jones, ac un o'i ffrindiau gorau, Siôn Tudur ydy Nai - mae gan y ddau nai sydd yn awtistig.

Gethin sydd yn talu'r holl gostau, felly mae pob ceiniog sy'n cael ei chodi yn mynd yn union i ble y mae angen iddi fynd.

Y ddau nai ydy'r ysbrydoliaeth, ond eu chwiorydd ydy'r arbenigwyr sydd yn delio gyda heriau awtistiaeth yn feunyddiol. Yn y cartref, yn y systemau ysgolion, clybiau allan o oriau ysgol - gan ganolbwyntio ar sicrhau bod pob plentyn awtistig yn gallu gwneud y mwyaf o'u potensial.

Dyna sydd yn sbarduno “Nai”

This is Twm, Sion’s nephew. Twm was diagnosed with autism when he was two and a half years old.

Dyma Twm, nai Sion. Cafodd Twm ddiagnosis awtistiaeth pan yn ddwy a hanner oed.

This is Alby, Gethin’s nephew. Like many children with autism needs a lot of support to achieve basic activities of daily living.

Dyma Alby, nai Gethin. Fel llawer o blant ag awtistiaeth mae angen llawer o gymorth i gyflawni gweithgareddau sylfaenol bywyd bob dydd.